El temple parroquial

Heu entrat en una església. Aquest edifici s’anomena així perquè aquí s’hi aplega una comunitat de l’Església Catòlica, un grup de creients en Jesucrist, especialment destinada a les reunions de celebració de la Fe. La més important d´aquestes reunions és DSC_0062l’Eucaristia del diumenge. La manera concreta com es fa aquesta reunió és la que, de fet, marca la forma d’aquest espai i del mobiliari que conté. Aquesta església es va construir entre els anys 1973 i 1974 inspirant-se en l’estil auster de les construccions modernes després del Concili Vaticà II.

El temple s’aixeca sobre un terreny topogràficament desnivellat. La planta del temple és de tipus rectangular amb els seus extrems axials en forma triangular. Mesura 23m de llargària màxima i 18,5m d’amplada. L’alçada màxima de l’edifici és de 18,5m. La façana està encarada cap a llevant i té dues portes principals. L’any 1989 es va afegir l’atri a l’entrada prinicipal, per tal de guanyar més espai físic.DSC_0044

La Capella del Santíssim forma un cos annex a la fàbrica. Mesura 5,25m per 9,20m. Contigua apareix la petita sagristia. Inicialment aquests àmbits tenien llum natual perquè les seves finestres donaven a l’exterior, però la construcció, l’any 1984, del Centre Pastoral i la rectoria aïllaren aquests espais de l’exterior.

El relleu de “la vinguda de la Fe”. És una obra de Mn. Joan Curieses que representa de manera molt singular l’evangelització de la nostra terra llegendària i secular tradició de la vinguda de l’apòstol Pau a Hispània (Rm 15,22-38), i més concretament, a la ciutat de Tarragona.DSC_0058
Representa els dos apòstols, Pere i Pau, patrons d’aquesta comunitat i signes de l’Església Universal. Ambdós es troben damunt d’una barca de pescadors que representa l’Església de Crist. La barca és un signe molt vinculat als dos apòstols. La barca de Simó-Pere té un paper molt important. Des d’aquesta, Jesucrist ensenya (Mt 13,12), calma la tempesta (Mt 8,23) i realitza el miracle de la pesca (Jn 21,5-8). Els vaixells també tenen una gran importància en la vida de sant Pau, primer lligat a la seva activitat

El conjunt de la Crucifixió de l’Altar Major. Consta de dues figures en fusta clara que representen Jesucrist crucificat i la Mare de Déu, realitzades per l’artista Joan Curieses García l’any 1978.

El Sant Crist i la Mare de Déu de la Sagristia. El Crist de la sagristia és una imatge realista feta a l’estil dels tallers d’Olot. La Mare de Déu és una miraculosa. Les dues imatges procedien de la Muntanyeta de Sant Pere i havien estat a la capella de les escoles d’aquest barri. La Muntanyeta, llavors, pertanyia a la Catedral de Tarragona, i es feien oficis religiosos. Posteriorment aquest edifici va ser emprat per la nostra parròquia com a centre de catequesi, i finalment es va vendre per a construir el que avui és el Centre Paràlisi Cerebral.DSC_0047

Escultura de ferro de Pere i Pau. Obra de ferro forjat, situada en l’actualitat a l’entrada principal. Realitzada per Joan Curieses el 1990, pesa 1.300Kg i té unes dimensions màximes de 280cm d’alçada i 273 d’amplada. La iconografia del conjunt és apostòlica, ja que representa els bustos en perfil dels apòstols Pere i Pau amb els seus signes més emblemàtics: el llibre i les claus.

Els relleus dels sagraments al baptisteri. Tot el conjunt és obra de Joan Curieses. Inicialment el baptisteri era un simple bol de fusta que els escolanets sostenien pacientment mentre es batejaven les criatures. Amb el trasllat de l’edifici sant Tadeu al temple nou  es va realitzar el nou baptisteri en acer inoxidable formant una mena de dues grans bateries de DSC_0077cuina: una per contenir l’aigua que es tapava amb una tapadora que porta com a mànec el signe de la creu, i un altra peça que serveix per tal que l’aigua caigui mentre es bateja. Tot això encastat en una taula amb quatre potes de ferro. Es va decidir ornamentar la taula amb frontals i inserir imatges sacramentals. L’any 1989 es va procedir a construir el baptisteri que avui contemplem en formigó envellit amb plaques de fusta. Són 8 en total i representen el 7 sagraments més un corresponent a la TAU de l’Església de Tarragona.

Les imatges del pessebre. Corresponen a les imatges del pessebre de mida quasi natural. Pertanyien a la Cooperativa d’Habitatges i eren instalades cada Nadal en diferents llocs del barri. Amb els progressius traspassos de les funcions de la Cooperativa a l’Ajuntament la parròquia va sol·licitar aquest conjunt d’imatges per tal que fossin expossades cada Nadal a la parròquia. El nen Jesús és de fusta de Betlem.

DSC_0076La taula de l’Altar Major. És obra de Mn. Joan Curieses Garcia. Va ser realitzada al 1990, consagrat el mateix any per l’arquebisbe Ramon Torrella. És un cos cúbic de formigo encofrat, a l’interior del qual es guarda una lipsanoteca (caixa-reliquiari) amb reliquies de cinc màrtirs (Sant Aureli, Sant Iucundí, Sant Modest, Sant Felicià i Sant Esteve) gràcies a la donació de Mn. Salvador Ramon i Vinyes. L’obra de l’altar queda segellada per una gran llosa de 460Kg de pedra anomenada “gris de sant Vicenç”. En negatiu, a la part frontal, hi ha representada la figura d’un peix, símbol eucarístic.

El Santíssim. La capella del Santíssim, tal i com la coneixem ara, es fruit dels actes del X aniversari de la fundació de la parròquia l’any 1983. L’artista va ser Joan Curieses Garcia, amb la col·laboració del sr. Joan Pastor. A la paret principal es dibuixa en relleu la imatge d’una barca sobre la qual queden suspesos el Santíssim a la proa, el Crist en bronze, una roca amb llum artificial i un faristol a la part de popa. El casc de la barca ha estat revestit amb un xapat de fusta noble.  El sagrari és un cos cúbic fet de ciment amb una porta metàl·lica amb dues ales decorades per un relleu amb la figuració esquematitzada d’un àngel custodi.

El llum de l’Altar Major. Va ser una donació d’un grup de matrimonis de la parròquia, al 1975. Pesa uns 350Kg i penja més de 5m. El cos del llum està format per una estructura romboide de ferro sobre el qual hi ha vuit focus adossats.