Celebració sagrament de la Confrmació de 16 joves de la parròquia

El passat diumenge 21 de juny, a les 6 de la tarda, va tenir lloc la celebració del sagrament de confirmació de 16 joves de la parròquia.

L’Eucaristia va ser presidida pel sr. Arquebisbe, Jaume Pujol.

Després de la celebració va tenir lloc, als locals pastorals, un petit refrigeri.