El Santíssim
Interior església
Interior església
 

Bona Pasqua de Ressurrecció!!